Agenda behandelde onderwerpen

2017

2017-11-21 Het belang van correcte tijdmeting voor GPS


2017-10-17 Groepsverzekering gewaarborgd inkomen


2017-09-19 Stand van zaken omgevingsvergunning


2017-06-16 Herkennen van bomen


2017-05-16 De omgevingsvergunning juridisch


2017-04-18 Verplaatsingen van zandbanken op de Schelde


2017-03-18 Structuur van de beroepsverenigingen


2017-02-23 Digitale omgevingsvergunning


2017-01-17 Algemene vergadering en receptie


2016

2016-11-15 Actua beroep landmeters-experten


2016-10-21 Meten in de ruimte


2016-09-20 Wet van 10.04.2014 inzake de erkenning van gerechtsdeskundigen


2016-06-28 Voorstel wetsontwerp Orde van Landmeters-experten


2016-05-17 Standzekerheidsbeschouwingen bij renovatiewerken


2016-04-19 GPS/GNSS


2016-03-15 Evolutie en tendenzen in de waarde van onroerend goed


2016-02-16 Een dodelijke grens


2016-01-19 Algemene vergadering en receptie


2015

2015-11-17 Luchtvaartnavigatie


2015-10-20 Fotogrammetrie bij verkeersongevallen


2015-09-15 Vlaamse éénvormigheid voor muurovernamen


2015-07-19 De landmeter in de Artillerie


2015-06-16 PreCad 2


2015-05-21 Voorbereiding PreCad 2


2015-04-21 Nieuwe ontwikkelingen GNSS


2015-03-24 Kwaliteitscharter voor schattingsverslagen


2015-02-17 dataverwerking: nauwkeurigheid en precisie


2015-01-20 Jaarlijkse Algemene Vergadering


2014

2014-11-18 Impact grondvervuiling


2014-10-18 Viering 125jaar KMLPA


2014-10-17 Ontvangst op het stadhuis Antwerpen


2014-09-16 Schatting van een bedrijf


2014-06-27 Bezoek Rijksarchief in Beveren


2014-05-20 Verticaliteit bij extreme hoogbouw


2014-04-16 Overheidsopdrachten voor de landmeter-expert


2014-03-18 Actualia en werkgroepen


2014-02-18 De invulling van de universiteiten voor de opleiding van de landmeter-expert


2014-01-21 Jaarlijkse Algemene Vergadering


2013

2013-12-17 De landmeter-expert en zijn administratie


2013-11-19 De invulling van de hogescholen voor de opleiding van landmeter-expert


2013-10-15 Plaatsbeschrijving einde huur en huurschadeberekening


2013-09-17 Actualia voor de landmeter-expert


2013-06-28 Buitengebeuren (Nieuwe meettechnologie en verwerking gegevens)


2013-05-21 Nieuwe BTW-reglementering


2013-04-16 Digitale databank (Stephanie Aerts)


2013-03-19 "Evaluatie van het boek: de afpaling in de praktijk"


2013-02-19 Nieuw formulariumboek


2013-01-15 Jaarlijkse algemene vergadering / bestuursverkiezing


2012

2012-12-18 De jonge Antwerpse landmeters "De meerwaarde van 3D-scans" (Mevr Winnie Van Dijk)


2012-10-16 "Groepspolis" (Lieven Hullebroeck Insurex)


2012-09-26 Colloquium "De landmeter-expert, een kwaliteitsvolle partner"


2012-09-11 Bestuursvergadering te Zwijndrecht ter voorbereiding colloquium


2012-08-28 Bestuursvergadering te Zwijndrecht ter voorbereiding colloquium


2012-06-15 Het Nationaal Geografisch Instituut (Ir. Hubert Lardinois)


2012-06-07 Bestuursvergadering te Zwijndrecht


2012-05-15 Bewaring landmetersarchieven (Dr. Michel Oosterbosch, Rijksarchivaris)


2012-04-24 Bestuursvergadering te Zwijndrecht


2012-04-17 Mercatorlezing Sint-Niklaas


2012-03-20 Normering metingsplannen (Jaak Vermeiren)


2012-02-2 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering


2012-01-24 Algemene vergadering


2011-12-20 Meten in het GRB (Tom Van Herck)


2011

2011-11-15 Bofas Bodemsanering (Marc Van Passel)


2011-10-27 GEOEXPO


2011-10-18 Hydrografie (Axel Annaert)


2011-09-20 Meetcode voor gebouwen (Alain Moeyersons)


2011-06-21 Werfbezoek DEME en Algemene Vergadering


2011-05-19 De landmeter-expert, een betrouwbare partner


2011-05-17 GPS-metingen


2011-04-26 Continumetingen of Continuous Measuring Technology


2011-03-15 Waardebepaling bij exploitatieverlies


2011-02-15 Scheimuren


2011-01-18 Grond- en pandenbeleid


2010

2010-12-21 Dubieuze debiteuren


2010-12-11 Algemene Vergadering BUL (alle leden zijn hierop uitgenodigd)


2010-12-02 Les Ijken en Ijkbasissen


2010-11-16 Les Waterlopen


2010-10-19 Les beroepsaansprakelijkheidsverzekering


2010-09-21 Les Orde van Landmeters


2010-06-15 Les evolutie van de erelonen bij verkavelingsaanvragen


2010-06-12 Algemene Vergadering BUL (alle leden zijn hierop uitgenodigd)


2010-05-20 Colloquium landmeters te Namen georganiseerd door BUL en NVLE


2010-05-18 Les Pre kadastratie


2010-04-27 Les Historische Atlassen te Sint-Niklaas


2010-03-16 Les Werkgroepen(nieuwe site)


2010-02-16 Les Vlaamse Codex Deel2


2010-01-19 Les Vlaamse Codex Deel1