De Vereniging

Welkom op de site van de KMLPA. De Koninklijke Maatschappij van Landmeters der Provincie Antwerpen (KMLPA) is een beroepsvereniging van landmeters-experten. Sinds haar ontstaan zet deze vereniging zich in voor de opleiding en vervolmaking van de landmeters-experten. Zij was ondermeer mee de drijvende kracht achter de hervorming van de studies. Verder zet zij zich in voor de permanente vorming van haar leden, waarbij collegialiteit hoog in het vaandel staat.

Op nationaal niveau is de vereniging aangesloten bij de Belgische Unie van Landmeters-Experten (BUL), die op haar beurt weer de Belgische landmeters-experten Europees en internationaal vertegenwoordigt.

Sinds 2010 is er een overkoepelende vereniging gecreëerd tussen de Belgische Unie van Landmeters-Experten (BUL), de Nationale Vereniging van Landmeters-Experten (NVLE) en onafhankelijke landmeters-experten. Deze koepel kreeg de naam van Belgische Orde van Landmeters-experten vzw (BOLE vzw).

Als cliënt wordt u de garantie gegeven dat u een expert raadpleegt die toegang heeft tot de modernste technologiën en die op de hoogte blijft van de juridische aspecten en van de wijzigende reglementeringen. Mocht u toch nog vragen hebben, kan u deze ons stellen via de link: Organisatie Contact.

De statuten

Elke vereniging vindt haar bestaansrecht in haar statuten en in de werking van haar bestuursleden en haar leden. Zonder hen is er geen vereniging. De KMLPA werd oorspronkelijk opgericht te Antwerpen in 1889 als beroepsvereniging van landmeters.

De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd in algemene vergadering van 20 april 1925.

Hier vindt u de laatste statuten die nog steeds gelden

Het bestuur:

Voorzitter: Axel Annaert
Ondervoorzitter: Jeroen De Feyter
Secretaris: Jaak Vermeiren
Hulpsecretaris: Lieven Monden
Penningmeester: Norbert Van Royen
Hulppenningmeester: Luc Kegels

Bestuursleden:
Dhr. Hans Engels
Dhr. Erwin Hoebus
Dhr. Bart Palmers
Dhr. Bruno Van Dessel
Dhr. Emiel Van Vaerenbergh

Ereleden:
Dhr. Jan Collin
Dhr. Jean-Jacques Derwael
Dhr. Herman Engels
Dhr. Jan Stokmans

De KMLPA is lid van de BUL

De Koninklijke Maatschappij van Landmeters der Provincie Antwerpen is een vereniging van landmeters-experten die aangesloten is bij de Belgische Unie van Landmeters-Experten (BUL). Deze beroepsvereniging is samengesteld uit een aantal regionale componenten die ze op haar beurt op Europees en internationaal vertegenwoordigt. De Belgische Unie van Landmeters-Experten (BUL), de Nationale Vereniging van Landmeters-experten (NVLE) en onafhankelijke landmeters-experten hebben in 2010 een overkoepelende vereniging opgericht onder de naam Belgische Orde van Landmeters-Experten vzw (BOLE vzw). Meer hierover vindt u op hun website: BOLE vzw


Leden van de BUL

De Belgische Unie van Landmeters is samengesteld uit de volgende verengingen:

AGELgA.G.E.Lg.
Association des Géomètres-Experts immobiliers de Liège
Email: a­ge­lg@u­bg-bu­l.be
KMLPAKMLPA
Koninklijke Maatschappij van Landmeters der Provincie Antwerpen
Email: kmlpa­@u­bg-bu­l.be
ULEB-UGEBULEB-UGEB
Unie van de Landemeters-Experten van Brussel en Vlaams en Waals Brabant
Email: uleb-ugeb@u­bg-bu­l.be
UGECU.G.E.C.
Union des Géomètres-Experts immobiliers de Charleroi
Email: ugec­@u­bg-bu­l.be
UGEMU.G.E.M.
Union des Géomètres Experts de Mons
Email: ugecm@u­bg-bu­l.be
UGENU.G.E.N.
Union des Géomètres-Experts du Namurois
Email: ugecn@u­bg-bu­l.be
UGELuxU.G.E.Lux.
Union des Géomètres Experts de Luxembourg
Email: marc.pierret@skynet.be